درباره ما


آموزشگاه موسیقی شهرآوا
آموزشگاه موسیقی شهرآوا

آموزشگاه موسیقی شهرآوا شما را تا رسیدن به موفقیت در زمینه موسیقی یاری خواهد داد.

برای مشاهده جزئیات بیشتر بر روی سایت اصلی آموزشگاه موسیقی کلیک کنید:

http://www.shahravamusic.ir

 

کلاس های آموزشی

Course image

دوره ترمیک ۲ ماهه و ۳ ماهه

Course image

دوره های ترمیک ۲ ماهه و ۳ ماهه

Course image

دوره ترمیک ۳ ماهه

Course image

دوره ترمیک ۳ ماهه

Course image

دوره ترمیک ۳ ماهه

Course image

دوره ترمیک ۳ ماهه

Course image

دوره ترمیک ۳ ماهه

Course image

دوره ترمیک ۳ ماهه

Course image

Course image

دوره ترمیک ۳ ماهه

 

 

برای دیدن دوره های آموزشی و آشنایی بیشتر با سایر فعالیت های هنری آموزشگاه موسیقی شهرآوا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://www.shahravamusic.ir